Det vart hela 11 år i Bangkok innan återflytten till Sverige i Maj 2007. Thailand kommer vi tillbaks till. Tills dess kommer jag skriva om livet i Sverige. Allt har sin tid.

lördag, februari 03, 2007

Prostitution, ett känsligt ämne!

Man kan kanske undra hur jag lyckats skriva över 200 inlägg under snart 5 månaders tid, UTAN att nosa på prostitutionen.

Tro mig, åtskilliga är de gånger jag satt mig ner, börjat, och raderat. Hur jag än skriver blir det så fel. Det finns ALLTID undantag som bekräftar regeln.

Jag hade den svenska synen på prostitution innan jag flyttade till Thailand. Nu vet jag inte vad jag skall tycka men jag har svårt för att tycka synd om dem som lever liv i lyx och dur finansierat genom prostitution. Oavsett svensk eller Thailändsk.

Om prostitution är kriminellt tycker jag det skulle liknas vid droghandeln, och där är det ju langarna som skapar efterfrågan. Att sälja droger till missbrukare är olagligt. Om man nu ser på sexköpare som sjuka människor (vilket kan diskuteras), missbrukare, vad är skildnaden?

Åtskilliga är de som aldrig skulle köpt sex om det inte fanns till salu, det är en sak som är säker.

I Sverige förbjöds köp av tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning den 1 januari 1999 genom den så kallade sexköpslagen som Ulrica Messing drev fram. Lagen har tagits in i Brottsbalken från och med den 1 april 2005. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Motiveringen finns i utredningen Könshandeln (SOU 1995:15), som dock föreslog kriminalisering både av köp och försäljning. Utredningen inriktade sig huvudsakligen på heterosexuella förbindelser, då homosexuella förbindelser tydligen bedömdes mindre problematiska. Enligt utredningen är de kvinnliga prostituerade ofta missbrukare av narkotika eller alkohol och har i ökande omfattning psykiska störningar, även om Kunskapen om säljarna i könshandeln är i stort begränsad till kvinnorna i den synliga prostitutionen på gatan. De har fått en dålig start i livet, tidigt berövats sin självrespekt och fått en negativ självbild. Männen som är köpare är avvikande när det gäller inställningen till sexualitet och kvinnor, ibland med allvarliga problem när det gäller synen på och förhållningssättet till sexualitet. Prostitutionskontakterna innebär sexuell utlevelse utan relation, närhet eller krav, i motsats till genuina mänskliga kontakter. Troligen skulle många av männen behöva behandling. Prostitutionen är också skadlig för samhällsmoralen: Att män kan köpa tillträde till kvinnors kön för att tillfredsställa sina egna sexuella behov strider mot uppfattningen om alla människors lika värde och strävandena mot full jämställdhet mellan kvinnor och män. Könshandeln förmedlar en oacceptabel människosyn och är ett hinder för individens utveckling. Utredningen genomsyras av tanken att det är myndigheternas uppgift att med lagstiftning och andra åtgärder påverka människornas beteende i riktning mot sunda ideal, eller social ingenjörskonst.

Även förbud mot försäljning av sexuella förbindelser har föreslagits i riksdagen. Motiveringen är att lagen blir verkningslös mot prostitution om endast köp är olagligt, att försäljning av sexuella tjänster innebär aktiv medverkan till brott, och att i den nuvarande situationen kan skatteintäkter härstamma från prostitution, så att myndigheterna tjänar på en olaglig verksamhet.

Motiveringen ovan är tagen från wikipedia om prostitution.

Jag förespråkar inte prostitution utan en mer objektiv syn på den. Alla är inte stackars oskyldiga flickebarn som dras in i det. Min värsta mardröm är att någon av mina barn skulle bli kidnappade och säljas som sexslavar. Detta händer varje dag, att barn rövas bort från sina familjer.

Och så länge detta inträffar i oförminskad skala har jag svårt att ta åt mig den diskussion som sker om prostitution i svensk media.

Skulle mina barn välja att sälja sina kroppar har jag ju misslyckats som förälder. Ett visst ansvar har man ju utanför brottsbalkarna.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

Fortsätt läs på dig om Thailand på Thailandsforum. Här diskuteras allt om Resor Thailand samt allt om om att Bo och Jobba i Thailand Allt du behöver veta och lite till! Besök www.thailandsforum.se idag!
<< Startsida